DSC07991-HDR.JPG
woning ML 01.jpg

Hoe kunnen wij u helpen ?

Om te beginnen starten we steeds vanuit uw wensen en programma. We bouwen dan ook UW huis en geen visitekaartje voor onszelf.  Vervolgens stemmen we uw wensen af op de eigenheid, beperkingen en opportuniteiten van uw perceel en de directe omgeving. Tot slot voegen we onze eigen visie  toe aan het geheel om uw verhaal naar steen te vertalen. Wij geloven dan ook sterk in maatwerk op elk schaalniveau van architectuur tot interieurontwerp en tuin.  Het eindresultaat is vaak eigenzinnige moderne architectuur, maar ook klassiek geïnspireerde architectuur met een twist. Je gaat onze architectuur niet in een bepaald hokje kunnen plaatsen. Net zoals onze klanten is ze stuk voor stuk uniek.

Wie is wie ?

 

Elk project start met een kennismaking. Wij ontvangen u kostenloos voor een eerste gesprek waarbij we uw wensen, de mogelijkheden van de bouwgrond en uw budget aftoetsen naar haalbaarheid. Dit is ook het moment waarop wij een beeld proberen te vormen van uw unieke eigenheid  en die van de bouwplaats om later tot een gericht voorontwerp te komen.

Vrijblijvend ?

 

De kennismaking is vrijblijvend. Voor de volgende stap ligt de bal dan ook in uw kamp. Wenst u met ons in zee te gaan dan starten we het voorontwerpproces. Dit proces duurt net zolang als nodig is om tot een finaal ontwerp te komen. Wij plaatsen geen limiet op het aantal voorontwerpen, maar zien het als onze persoonlijke uitdaging om uw wensen snel te achterhalen en in een passend ontwerp te gieten.

Prijs ?

Heel belangrijk in ieder project is het afstemmen van het ontwerp op uw budget. Daartoe proberen wij vanaf het eerste gesprek reeds te peilen naar uw programma en het gevraagde afwerkingsniveau. Van daaruit bepalen we hoeveel vierkante meter we kunnen bouwen en hoe dit zich verhoudt met het gevraagde bouwprogramma. Klopt dit niet dan heeft u de keuze om uw bouwprogramma, het afwerkingsniveau dan wel uw bouwbudget aan te passen. We vinden het essentieel dat hierover in een vroeg stadium gesproken wordt, omdat dit de basis vormt voor het beheersen van de bouwkost in latere fases. Daarna zullen we in het ontwerp en de uitvoering de nodige efficiëntie-winsten zoeken vanuit onze ervaring.. Het is onze overtuiging dat we onszelf dubbel en dik terug verdienen door efficiënt om te gaan met het ontwerp- en bouwproces.

Duurzaamheid en technieken?

Er is de laatste jaren veel veranderd op het vlak van isolatie, ventilatie, domotica, ecologie en verwarmingstechnieken. Wij zijn reeds vanaf het eerste uur zwaar begaan met deze evolutie en de bijhorende vraagstukken. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken. Wij gaan u tijdens het ontwerpproces begeleiden naar de juiste keuzes op dit vlak. Er circuleren veel onjuistheden op internet, dus is het onze missie om u hiertegen te beschermen en te informeren. U bouwt dan ook een huis voor de komende 50 jaar..

Bouwen...een doolhof ?

Voor klanten die eenmalig bouwen kan het bouwproces met al haar wettelijke en praktische verplichtingen vaak een doolhof lijken. Onze werkwijze is erop gericht u zoveel mogelijk te ontlasten, zonder uw betrokkenheid bij het project te schaden. Deze begeleiding kan desgewenst doorgetrokken worden tot de finale afwerking, inclusief maatwerk en begeleiding bij materiaalkeuzes en verlichting.